Inicio

¡Benvinguts al blog de Física i Química de la Comunitat Valenciana! 

Aquest blog està elaborat per una sèrie de professors i professores de Física i Química de la Comunitat Valenciana. L’objectiu de la creació d’aquest recurs és generar material audiovisual per a treballar els continguts de les diferents assignatures impartides pel departament de Física i Química en els diferents cursos, tant d’ensenyament secundari com de Batxillerat.

Així doncs, navegant per ací, pots trobar una sèrie de material elaborat per a ajudar-te a millorar la teua competència científica, si ets alumn@, sobre els continguts de les corresponents matèries. Si ets docent, pots trobar material que pot ser d’utilitat a l’hora de preparar les teues classes, tant de forma presencial, com a distància. D’aquesta manera, donada la situació actual, es facilita la labor docent.

Espere que, tant en un cas com en l’altre, que tots els materials que hi trobes en aquestes pàgines, puguen ajudar-te a assolir els teus objectius.